ISO 9001:2015

Då är BK Produkter uppdaterade till ISO 9001:2015

Certifikat 2018