Policy

Kvalitetspolicy

Vi skall erbjuda kunden tjänster och produkter som är av sådan kvalitet att vi förtjänar och vinner kundens förtroende.
Detta sker genom ett väl utvecklat kvalitetsledningssystem där varje medarbetare ges och tar ansvar för sin del av verksamheten.
Vår strävan är att alltid ha nöjda kunder och att skapa långsiktiga relationer.

För att förverkliga vår kvalitetspolicy bedrivs verksamheten enligt följande:

-Vi skall vara medvetna om kvaliténs betydelse och utföra tjänster och produkter på ett kompetent sätt. Grunden för detta skall vara fortlöpande kompetensutveckling av personalen.

-Det ska finnas en dokumenterad organisation och ansvarsfördelning. Kraven enligt ISO 9001 ligger till grund för verksamheten.

-Våra tjänster och produkter skall utgå från kundens behov och bedrivas med inriktning mot att rätt kvalitet uppfylls

-Leverantörer som anlitas skall uppfylla våra kvalitetskrav.

-Kvalitetsledningssystemets effektivitet skall kontinuerligt följas upp genom interna och externa revisioner

-Kvalitetsledningssystemet skall styras mot årliga målsättningar för att förbättra kvalitetsarbetet

Se vårt Certifikat Här