Prototyputveckling och legotillverkning av plåtkomponenter

BK Produkter bistår med produktutveckling av komponenter, om kunden har behov av detta i prototypfasen. Vi optimerar producerbarheten och erbjuder legotillverkning av plåtkomponenter (enstyckstillverkning av färdiga komponenter).

Konstruktörerna är delaktiga i prototypfasen och tar fram och tillverkar prototyper. I konstruktionsfasen arbetar våra konstruktörer med att nå optimal ekonomi och funktion i komponenterna.

Att ta fram en bra prototyp som blir hållbar, funktionell och ekonomisk är en förutsättning för en bra slutprodukt. Vi tillverkar plåtkomponenter (stansar, kantpressar, svetsar och lackerar) för att få fram en optimal komponent. Det kan handla om komponenter för elektronikindustrin eller komponenter till ventilationsprodukter. Vi erbjuder helt skräddarsydda lösningar.